translate from

english deutsch slovenian

to

english deutsch slovenian
info
Osnovne informacije

Partnerji

V projektu sodelujejo:

Vodilni partner projekta: Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru. Vodja projekta je prof. dr. Renata Jecl.

Partner 1: Oddelek avstrijske štajerske deželne vlade, odgovoren za strokovna področja vodnega gospodarstva, ekologije in vzdrževanje voda, javno dobro voda in prometa zemljišč

Partner 2: Oddelek urada avstrijske štajerske deželne vlade, odgovoren za varstvo okolja

Partner 3: Oddelek urada avstrijske koroške deželne vlade, odgovoren za strokovno področje hidrologije, vodnogospodarske zaščite, vzdrževanja, vodnega javnega dobra

Partner 4: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Partner 5: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)

Partner 6: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenija, Center za upravljanje z vodami porečja Drave

Partner 7: Mura - vodnogospodarsko podjetje d.d.

Partner 8: Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.