translate from

english deutsch slovenian

to

english deutsch slovenian
info
Članki

6. dec. 2011 

22. Mišičev vodarski dan 2011

MARIBOR, torek 06. decembra 2011 ob 9.00 uri v Kazinski dvorani SNG Maribor

 

 

NAMEN

Srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom vodnogospodarskih, projektantskih, raziskovalnih in načrtovalskih organizacij, javnih in upravnih služb, vsem, ki se kakorkoli ukvarjajo z upravljanjem, urejanjem in varovanjem voda oziroma jih ta dejavnost zanima. 

 

VSEBINA

Strokovni sestavki bodo pripravljeni predvsem na osnovi praktičnih izkušenj pri načrtovanju, spremljanju vodnega režima, projektiranju in izvajanju vodnogospodarskih in ekoloških posegov ter opažanj tovrstnih problemov na terenu.

I. POLITIKA UPRAVLJANJA VODA

II. STANJE IN PERSPEKTIVE OSKRBE S PITNO VODO

III. RABA VODE V KMETIJSTVU

IV. AKTUALNI PROJEKTI S PODROČJA UPRAVLJANJA Z VODAMI IN UREJANJE VODA

 

Odziv na razpis za prijavo člankov na 22. Mišičev vodarski dan je bil velik, saj je bilo prejetih 42 prispevkov, kar nedvomno kaže na aktualnost izbranih tem letošnjega posveta, ter veliko angažiranost vodarskih strokovnjakov, ki so pripravljeni svoje strokovne poglede in dosežke predstaviti na jubilejnem 22. Mišičevem vodarskem dnevu 2011. 

 

Objavljamo naslednje tri prispevke:

 

PROGNOZA IN BILANCA TRANSPORTA LEBDEČIH PLAVIN V REKI DRAVI IN MURI

(prof. dr. R. JECL, G. PODLOGAR, doc. dr. J. KRAMER, M. NEKREP-PERC)

 

UPORABA GNSS TEHNOLOGIJE KOT POMOČ PRI MERJENJU PRETOKOV IN SEDIMENTACIJE NA REKAH 

(prof. dr. B. KOVAČIČ, R. KAMNIK)

 

HIDRAVLIČNI MODELI ZA PREKOMEJNO USKLAJEVANJE PROTIPOPLAVNIH UREDITEV V GORNJI RADGONI

(asist. Matej MÜLLER, prof. dr. Franci STEINMAN, Gorazd NOVAK)