translate from

english deutsch slovenian

to

english deutsch slovenian
info
Članki

6. dec. 2010 

21. Mišičev vodarski dan 2010

6.12.2010 je bil Mariboru 21. Mišičev vodarski dan 2010, katerega so organizirali:

VODONOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.

DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ d.d.

v sodelovanju z:

MINISTRSTVOM ZA OKOLJE IN PROSTOR  in

MOP AGENCIJO RS ZA OKOLJE

MIŠIČEV VODARSKI DAN

-ENAINDVAJSETIČ-

Za naše letošnje 21. srečanje slovenskih vodarjev smo najprej nameravali pripraviti program brez siceršnje pogoste poplavne teme, a nas je narava opozorila, da si tega ne moremo privoščiti. Vsi vemo, stroka, politika, javnost in oblast, da smo v naši lepi Sloveniji močno in nenehno ogroženi s poplavami in plazovi. Imamo poplavne karte, načrte za reševanje, a vsakič, ko se zgodi, smo ponovno presenečeni. Res nam narava vsakič pripravi nov, še nedoživet, scenarij meteorološkega in hidrološkega dogodka, z nepričakovanimi posledicami, pa se že desetletja nič resnega ne dogaja na področju omilitve in preprečevanja poplavnih nevarnosti. Le vodotoki postajajo manj prevodni in doline – poplavne retenzije vse bolj pozidane. 

Dravski vodarji in

Franc Avšič

 

Za predstavitev zagotavljanja učinkovitega upravljanja in ravnanja z vodami je napisanih sedem prispevkov.

 

Objavljamo naslednje tri prispevke:

UPORABA AKUSTIČNEGA DOPPLERJEVEGA MERILNIKA PRETOKOV (ADMP) ZA ANALIZO LEBDEČIH PLAVIN V REKAH
(red. prof. dr. Renata JECL, doc. dr. Janja KRAMER in Gregor  PODLOGAR)

INDIVIDUALNI SAMOZAŠČITNI PROTIPOPLAVNI UKREPI - DOKLER VODNOGOSPODARSKI UKREPI NE BODO IZVEDENI
(prof. dr. Franci STEINMAN, mag. Sašo ŠANTL) 

NAČRTOVANJE HIDROENERGETSKE RABE VODA - VEČKRITERIJSKA ANALIZA
(mag. Sašo ŠANTL, Simon MRAK, Daniel KOZELJ)